Mögelsanering, luktsanering, mögelproblem

Mögelsanering utförs av professionell personal - inte hemmafixare

Ring oss på Avfuktningsteknik Tel: 08-408 888 04

Mögelsanering - varför och vad är mögel.

Mögel förekommer ofta tillsammans med olika typer av bakterier och består av olika sorters svampar (Fungi). Det finns ca 250 000 mögelarter varav de vanligaste förekommande i yttre miljöer är Cladosporium och Altemaria, Penicillium och Aspergillus är vanligast i inne miljöer.

En del mögelarter producerar giftiga ämnen när dom växer, varför man bör ta bort sanera mögel som växer innan för det yttre hus skalet. Mögel lukter har en benägenhet att fasta i textilier / organiska material. Att mögel är skadligt för människan har man vetat länge, redan i 3:e Moseboken tas det upp hur man ska behandla mögel inomhus (historiskt sett har det varit prästerna som tillkallats vid mögel problem).Mögelsanering

Damm i ett normalt hushåll innehåller mögelceller, därför är det viktigt att städa boytan med bra frekvens samt att se till att man har fullgod ventilation.

Bor man i ett hus med mögelskador under flera år kan man även om man flyttar därifrån ha besvär med andningsvägarna, man kan även bli hypereaktiv, dvs att man över reagerar på vissa lukter tex parfymer, rök, mögel etc

Kontakta oss på Avfuktningsteknik så hjälper vi er att få ett friskt hus.


Mögelsanering

Det finns olika sätt att behandla mögel skadat material på: Om mögelskadan gått så långt att tex fiberna i träkonstruktionen inte fyller sin bärande funktion så byter man det virket, tex om en bärlina är i så dåligt skick att golvet börjat svikta - detta är oftast "byggarens" favorit eftersom dom vill utföra byggjobb.

Om man i tex krypgrunden, garaget eller kallvinden eller andra ytor upptäcker mögelpåväxt (oftast svart mögel eller vitmögel) och det inte gått så långt att bärigheten påverkas behandlar man det med Natriumhypoklorit med hög koncentration som är syresatt och kraftigt oxiderande (Natriumhypoklorit är ett välkänt bra medel mot tex bakterier och används - dock i svaga koncentrationer - vid rening av vatten på kommunala badhus, vattenreningsverk etc.

Man måste använda tillräckligt hög koncentration för att få ett bra resultat samt att man använder rätt typ av lampor för att förstärka effekten, vätmedel bör användas när möglet sitter i organiska material så som trä.

Efter mögelsaneringen med Natriumhypoklorit upplevs oftast utrymmet som nytt/fräscht i jämförelse med den gamla miljön, den svarta/vita mögelpåväxten bleks i olika grader lite beroende på art, tiden det suttit där mm.

Vid mögelsanering med Natriumhypoklorit måste rätt skyddsutrustning användas tex ska utrymmet sättas under undertryck, helmask med dubbla filter, hela kroppen skall skyddas med dräkt, handskar, skydds skor/stövlar, ögon skölj skall finnas vid platsen.

Efter mögelsanering luktar det klor eller som en del kunder uttrycket det... det luktar badhall

Mögelsanering vind - måste man ta bort mögel på vinden... enligt en del gör det ingenting att det växer lite på vinden, men enligt utredningar av sjuka hus, har det visat sig att enda stället i huset där man hittar mögel som påverkar dom boende är vinden... och enligt Boverket bör man avlägsna mögelpåväxt innanför yttre husskalet.

Mögelsanering med mindre bra metoder

Det finns idag en uppsjö av "mögelmedel" som säljs på stormarknader, byggmarknader mm, dom flesta av dom är mer eller mindre verkanslösa, grundregeln är att desto kraftigare mögelangrepp man har desto kraftigare åtgärder behövs. Det finns bara ett sätt att se till att möglet inte kommer tillbaks - se till att miljön är torr så kommer möglet inte tillbaks - mirakel medel som lovar detsamma är inte seriösa.

mögel-på-blindbottenskiva-i-krypgrund.-åtgärd-mögelsanering
mögel-på-kallvindens-råspont-behöver-mögelsanering
Mögel-på-vindens-råspont-behöver-mögelsanering

Mögelsanering med Isblästring

En metod som förespråkas ibland är mögelsanering med isblästring (ofta råsonten på vinden), grundtanken är god då man med kolsyre is mekaniskt "hackar" bort det mögelskadade materialet, dock så missar man en detalj... om man hackar/slipar bort möglet på tex råsponten - vart tar möglet vägen?? Mögelpartiklarna kommer att åka runt i luften och sätta sig på balkarna, råsponts brädorna som du precis är klar med - mögelsporerna kommer även att sätta sig i din isolering. Och om du har otur kommer även mögelsporerna att komma ner till din boyta.

Mögelsanering med Slipning - vanlig mekanisk bearbetning

Att helt enkelt gå upp med slipmaskinen är en vanlig "hemmafixar" åtgärd, det förekommer även att mindre seriösa byggfirmor utför den typen av sanering. Nackdelarna är detsamma som vid isblästring, fördelen är att den ofta är billig (kortsiktigt sätt, får du in mögelsporerna i isoleringen samt att den dras ned till boytan kan det bli extremt dyrt att åtgärda. Du kan bli tvungen att suga ut all isolering på vinden, sanera på nytt och lägga duk samt spruta in ny isolering.


Mögelsanering i Storstockholm, Sörmland och Uppland, klicka här för kontakt